Halloween, czy polskie Dziady?

Co to są w ogóle Dziady? Wg Wikipedii „Dziady, to przedchrześcijański obrzęd zaduszny, którego istotą było “obcowanie żywych z umarłymi”, a konkretnie nawiązywanie relacji z duszami przodków, okresowo powracającymi do swych dawnych siedzib, za czasów swojego życia.”

Podobieństwo obchodów Dziadów do dzisiejszego Halloween jest bardzo duże. Kiedyś Dziady obchodzono zarówno wiosną, jak i jesienią. Jesienne Dziady miały miejsce dokładnie w tym samym dniu co Halloween, czyli w noc z 31 października na 1 listopada.

Tak jak na Halloween drąży się dynie, tak i w czasie Dziadów przygotowywano drewniane rzeźbione maski (karaboszki), które miały symbolizować duchy. Wierzono, że dusze trzeba odpowiednio ugościć, zapewniając tym samym sobie i swoim bliskim ich przychylność, dlatego przed dom wystawiano miód, jajka i kaszę oraz zapalano ogniska, by wskazać im drogę w zaświaty.

W czasie Dziadów dawano jałmużnę żebrakom, było również zakazane wykonywanie niektórych czynności, aby nie skrzywdzić zabłąkanej duszy: nie wylewano brudnej wody przez okno, nie deptano kapusty. Zabronione było przędzenie i tkanie, klepanie masła lub cięcie sieczki. Nie palono też w piecu, gdyż wierzono, że właśnie tą drogą dusze dostają się do domostw.

Podobne praktyki mają odzwierciedlenie w obchodach dzisiejszych świąt, obecnie również składamy jałmużnę, nie wykonujemy ciężkich prac niekoniecznych. Chrześcijańskie święta bowiem opierają się częściowo na pogańskich zwyczajach, które w ludziach zakorzenione były od wieków. I dlatego dni około 1 listopada kojarzą nam się z zadumą nad życiem i śmiercią. W tym czasie odwiedzamy groby bliskich, myślimy o nich, modlimy się za ich dusze, zapalamy znicze i świece.

Obecnie w Polsce Dziady nie są już obchodzone. Może dlatego, że Kościół walczył ze starymi pogańskimi obrządkami i zakazywał ich. Jednak część zwyczajów jak widać przetrwała do dziś w chrześcijańskich tradycjach świątecznych. Zaczynamy też szukać starych źródeł i odtwarzać tamtejsze zwyczaje. Może zastąpią one kiedyś zapożyczone z zachodu Halleween?