Konkurs “Wygraj rodzinną zabawę w MEGAPARKU” – regulamin

Regulamin konkursu “Wygraj rodzinną zabawę w MEGAPARKU”

 

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą “ Wygraj rodzinną zabawę w MEGAPARKU” i nazywany jest również: „Konkursem”.
 2. Organizatorem konkursu jest Małgorzata Ślusarek „zdzieckiemdo.pl”
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie – na fanpage „z dzieckiem do…” (https://www.facebook.com/ZDzieckiemDo/) – w dniach 30.05.-03.06.2020 r.
 4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

 

 • 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
 2. a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
 4. a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

 

 • 3 NAGRODA

 

 1. Nagrodą jest jeden jednorazowy bilet wstępu do Mega-Parku w Grudziądzu dla rodziny: 2 osoby dorosłe i 2 dzieci, ważny do 30.08.2020r. Termin przyjazdu do wyboru, bilet ważny na jeden dzień, na jedno wejście. Bilet ważny cały dzień (można wyjść i wejść jeszcze raz, w jednym dniu). Bilet obejmuje wejście oraz
  atrakcje dostępne/ otwarte w tym dniu. Nie podlega wymianie na
  gotówkę. Biorąc udział w konkursie uczestnik zgadza się na jego warunki.
 2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, który w dniach 30.05.-06.06.2020 r. napisze w komentarzu pod postem konkursowym na fanpage „z dzieckiem do…” kilka zdań na temat: Jak wyobrażasz sobie wakacje 2020? Liczyć się będzie kreatywność wypowiedzi. Ważne jest to, iż każdy uczestnik może dodać tylko jeden komentarz.
 3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej wiadomością prywatną na portalu Facebook w ciągu jednego dnia roboczego od zakończenia Konkursu.
 5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca nagrody powinien skontaktować się z organizatorem konkursu w ciągu jednego dnia roboczego od chwili powiadomienia o zwycięstwie.
 6. Fundatorem nagrody jest Park Rozrywki Mega-Park w Grudziądzu.
 7. Nagroda zostanie do zwycięzcy przesłana pocztą, na wskazany przez niego adres.
 8. Nagrody nie można wymienić na równowartość pieniężną

 

 • 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

 

 • 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.zdzieckiemdo.pl.