IMG_20220908_161424

harfy w muzeum instrumantów muzycznych w Poznaniu